MUSIKK TIL BEGRAVELSE

Det musikalske innslaget i en begravelse er for mange en viktig del av begravelsen, uansett hva slags type seremoni man velger. Musikken er med på å sette stemningen for seremonien, sammen med minneord og taler. Jeg hjelper dere med å finne sangene som vil gi en verdig og fin avskjed.

 

Utdrag av sanger fra mitt begravelses repertoar:

 

Ge meg handa de venn Tekst Sondre Bratland
Vem kan segla förutan vind
Imagine John Lennon
Fields of gold Eva Cassidy versjon
Amazing Grace
Bridge over troubled water
Det vackraste Cecilia Wennersten
Hallelujah L. Cohen
Nocturne Sov på min arm. E. Taube
Smile Ch. Chaplin
Tears in heaven E. Clapton